Ajankohtaista

Mobiilirobotiikka

14.05.2020

Mobiilirobotit ovat yleistyneet vauhdilla sisälogistiikassa. Muutaman viime vuoden aikana robotiikka on kehittynyt erittäin paljon ja markkinoille on tullut tekoälyä hyödyntäviä laitteita. Turvatekniikoidensa ansiosta mobiilirobotit osaavat väistää ihmistä sekä toimia turvallisesti yhteistyössä ihmisten kanssa. Enää ei siis tarvita kiinteitä rakenneratkaisuja tai laitteille varattuja kiinteitä käytäviä.

Mobiilirobotit soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi tehdasympäristöön, jossa materiaalia kuljetetaan työpisteiden välillä. Ne voidaan myös ohjelmoida suorittamaan monimutkaisempia tehtäviä pelkän yksinkertaisen kuljettamisen pisteiden A ja B välillä. Esimerkiksi materiaalin toimitus varastoon ja tyhjien yksiköiden tuonti pois varastosta onnistuu yhdellä kertaa.

Järjestelmän käyttöönotto on nykytekniikan ansiosta erittäin helppoa ja nopeaa. Laitteiden omat käyttöliittymät ovat helppoja ja intuitiivisia käyttää, eikä syvempää ymmärrystä ohjelmoinnista vaadita. Järjestelmäintegrointi on toki oma lukunsa, mutta standardimalliset rajapinnat mahdollistavat yksinkertaisen integroinnin ylemmän järjestelmän ja laitteen välillä. Alkuun pääsee kuitenkin helposti laitteen omalla käyttöliittymällä, jolloin asteittainen käyttöönotto on mahdollista. Tämä mahdollistaa myös ketterän skaalautuvuuden tuotannon vaihtelun mukaan.

Ensimmäisessä vaiheessa laitteelle ohjelmoidaan siirtotehtävät käyttöliittymän kautta. Siirtotehtäviä voi automatisoida, ja lisätä tai poistaa vapaasti. Myös uusien nouto- ja vientipaikkojen luominen onnistuu helposti. Esimerkiksi Agiloxin käyttöliittymässä operaattoreilla voi olla luotuna valmiiksi erilaisia toimintoja varten omat painikkeet yksinkertaistetussa näkymässä, jolloin päivittäinen käyttö helpottuu ja nopeutuu. Robotizen järjestelmässä taas käyttö on helpointa kutsunappien avulla.

Järjestelmä voidaan myös integroida esimerkiksi varastonhallintajärjestelmään. Näin saadaan täysautomaatio, eikä ihmisen tarvitse manuaalisesti ohjata siirtotehtäviä, vaan varastonhallintajärjestelmä generoi tehtävät laitteelle automaattisesti. Integraatioprojektissa määritetään sanomaliikenne robotin ja tietojärjestelmän välille. Koska rajapinnat ovat standardimallisia, on sanomaliikenne yksinkertaista toteuttaa. Siirtotehtävät lähetetään robotille sitä mukaa kun niitä muodostuu järjestelmään, ja jokaiselle tehtävälle voidaan määrittää tärkeysjärjestys. Tällöin robotti suorittaa tehtävät tärkeysjärjestyksen mukaan, ja jos tehtävien välillä on aikaa, robotti hakeutuu automaattisesti väliajaksi lataukseen. Näin käyttövalmius säilyy 24/7.

Mobiilirobotiikan käyttöön on myös joitain rajoitteita, jotka on hyvä tiedostaa käyttöönoton suunnittelussa. Esimerkiksi työntekijöiden tiedottaminen robotin käyttöönotosta sekä sen suorittamista tehtävistä on äärimmäisen tärkeää, jotta työntekijät osaavat ottaa robotin huomioon työympäristössä. Odottamattomat tilanteet voivat aiheuttaa robotille haasteita, ja pysäyttää toiminnan täysin. Vaikka robotti osaakin kiertää esteet, ei se osaa siirtää niitä, jos myös kiertotie on tukittu. Onkin tärkeää, että robotille on määritetty joka vuoroon nimetty käyttäjä, joka pystyy tarvittaessa ratkaisemaan robotilla olevan ongelman.

Tutustu tarkemmin mobiilirobotti- ja IGV-tarjontaamme kotisivuillamme tai pyydä ilmainen esittely yhteydenottolomakkeen kautta.