Ajankohtaista

AGILOX-IGV automaattitrukki – älytrukit

Ihminen automaatioprojektin osana

21.08.2020

Automaatioprojektin aloituksessa usein mennään tekniikka edellä ja mietitään uuden teknologian ja automaation käyttöönottoa; asetusten tekemistä, ohjelmointia, turva-asetuksia, toiminta-aluetta jne. Mutta ihan ensimmäisenä tulee kuitenkin huomioida, että automaatioprojekteja ovat toteuttamassa ihmiset, ja ihminen on myös usein osana automaatiojärjestelmää tavalla tai toisella. Prosessin osa voidaan automatisoida kokonaan tai osittain, ja ihmisen rooli osana järjestelmää tulee huomioida, jotta kokonaisuudesta saadaan tehokas ja toimiva.

Olemme törmännyt tapauksiin, jossa uutta teknologiaa ja automaatiota on otettu käyttöön, mutta koska projektissa ei ole otettu kokonaisuudessaan huomioon ihmisen osuutta, on prosessista lipsuttu ja jopa uusi robotti/automaatiolaite jäänyt vajaalle käytölle tai jopa kokonaan ilman käyttöä. Tämä ei luonnollisesti ole tarkoituksenmukaista. Haluammekin täsmentää aina uuden automaatioprojektin alussa, että aloitetaan nykytilan ja tahtotilan määrittämisellä sekä kokonaiskuvan hahmottamisella, josta voidaan lähteä viemään projektia eteenpäin pala kerrallaan ottaen huomioon jokaisen työntekijän ja koneen/laitteen osuudet kokonaisprosessissa.

Vaikka kehitys kehittyy ja koneet ja laitteet valjastetaan töihin, niin ihmisiä edelleen tarvitaan. Työnkuvat ja työtehtävät vain muuttuvat.